Lukas Stadtherr: “SwitzerlandMobility – pomemben del švicarske turistične ponudbe”

SwitzerlandMobility

Opis predstavitve:

Lukas bo predstavil delovanje organizacije SwitzerlandMobility, glavnega središča za nemotorizirani turistični promet v Švici, ki se zavzema za usklajeno in učinkovito trženje aktivne rekreacije in je pomemben del švicarske turistične ponudbe.


Predavanje 1: SREDA, 28.9.2022, 09.45 – 10.30

Kolesarski turizem kot del splošne strategije za devet oblik mobilnosti
SwitzerlandMobility je nacionalna mreža za nemotorizirani promet, zlasti na področju rekreacije in turizma. SwitzerlandMobility usklajuje tudi sodelovanje med javnim sektorjem in zasebnimi ponudniki storitev. Ti vključujejo partnerje na nacionalni, regionalni in lokalni ravni: številne zvezne urade, vseh 26 kantonov, turistično industrijo, podjetja za javni prevoz in zasebne ponudnike storitev. Program SwitzerlandMobility je priznan in uspešen: povpraševanje nenehno narašča, usklajevanje je učinkovito in široko podprto.

Predavanje 2: SREDA, 28.9.2022, 11.30 – 12.15

Pomemben del švicarske turistične ponudbe
SwitzerlandMobility je središče za nemotorizirani turistični promet v Švici, ki temelji na široki partnerski mreži in je široko razširjena. Vse poti in storitve so predstavljene na spletni strani in v aplikaciji SwitzerlandMobility, ki je edinstvena v mednarodnem merilu. Vse poti so povezane s storitvami, kot so javni prevoz, izposoja koles itd., prenočišča in druge ponudbe. SwitzerlandMobility pomeni tudi usklajeno in učinkovito trženje aktivne rekreacije v Švici.


O avtorju:

Lukas je študiral geografijo na Univerzi v Freiburgu i.Ü., kjer je pridobil diplomo Executive MBA. Več let je delal kot direktor podjetja za vodenje projektov v urbanizmu, prometu in turizmu. Od leta 2003 do 2018 je bil solastnik podjetja Velobüro in član upravnega odbora pri fundaciji SwitzerlandMobility. Od leta 2018 je tudi član izvršnega odbora fundacije SwitzerlandMobiliy. Od leta 2008 do 2022 je bil Lukas Stadtherr član Sveta ECF EuroVelo v Bruslju, prav tako je član upravnega odbora Švicarske Kolesarske Konference. Vodil je turistične projekte v več evropskih državah in bil izbran za glavnega govorca na dogodkih v več kot 15 evropskih državah ter v tujini.