Utrinki in predstavitve govorcev s prve Nacionalne kolesarske konference

Na Direktoratu za trajnostno mobilnost in prometno politiko pri Ministrstvu za infrastrukturo smo v sodelovanju z Mestno občino Kranj zadnji teden septembra organizirali Nacionalno kolesarsko konferenco. To je bila prva konferenca, posvečena izključno kolesarstvu v Sloveniji, organizirana s strani državnih organov. Utrinki iz konference so že objavljeni v fototeki na spletni strani konference http://kolesarska-konferenca.si/fototeka/, kot tudi predstavitve nekaterih govorcev


Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, je poudaril, da na Ministrstvu za infrastrukturo vidimo kolo kot enega izmed najbolj trajnostnih prevoznih sredstev za vsakodnevne poti, lahko za poti od vrat do vrat oz. v primerih daljših razdalj v kombinaciji z javnim potniškim prometom. »Ministrstvo bo v letih od 2019 do 2023 vložilo preko 200 mio EUR, s katerimi bo zgrajenih preko 500 km kolesarskih povezav, veliko tudi s pomočjo evropskih sredstev. Naj poudarim še, da ministrstvo v okviru medresorske delovne skupine pripravlja Strateški načrt za razvoj kolesarstva, katerega osnutki ukrepov bodo s strani mojih strokovnih sodelavcev predstavljeni na konferenci. V naslednjem letu predvidevamo sprejem tega strateškega dokumenta, ki bo usmerjal naše bodoče delo in investicije. Po podatkih Statističnega urada RS smo lansko leto uvozili skoraj 100.000 koles, ki so vredna preko 50 mio EUR. Naj nam ne stojijo parkirana v garaži, začnimo se voziti z njimi«, je udeležence konference nagovoril Trajanov.  

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj, je izpostavil pomembnost gradnje in nadgradnje primerne infrastrukture za kolesarjenje kot nujno podlago za razvoj kolesarjenja, kot načina vsakodnevnega premika in ne le turističnega odkrivanja Kranja ter Slovenije: »Infrastrulturo lahko zgradimo, pomembna pa je tudi kultura kolesarjenja. V naslednjih štirih letih bi želeli avtomobile čimbolj spraviti iz centra, zgradili bi radi še več kolesarskih stez v mestu in se še bolj povezali s turizmom v gorenjski regiji, z Bledom in Bohinjem, kasneje tudi s čezmejnimi regijami«. 

Udeležence je v uvodu pozdravil tudi nizozemski veleposlanik njegova ekselenca, g. Johan O. Verboom, tekom konference pa smo si ogledali tudi nizozemski dokumentarni film Why we cycle režiserja Gertjan Husterja. K sodelovanju smo pritegnili tako domače kot tuje strokovnjake, program pa je poleg predavanj vključeval tudi okrogle mize, kjer smo odprli ključne teme, povezane s kolesarjenjem. Sodelujoči so osvetlili izzive kolesarstva kot turistične strategije ter pomembnost sodelovanja deležnikov na področju kolesarstva in turizma na poti do boljšega kolesarskega turističnega produkta, kot tudi umeščanja kvalitetne kolesarske infrastrukture kot osnovnega predpogoja za razvoj kolesarstva in spremembo potovalnih navad. Prav tako je bila izpostavljena prednost vključevanja lokalnega prebivalstva v kolesarski turizem in sinergije, ki ob tem lahko nastanejo. Posvetili smo se tudi temi dnevne mobilnosti na trajnosten način in kako s kolesarjenjem prispevamo k razogličenju družbe ter kaj je potrebno storiti, da bomo dosegli dvig prometne kulture vseh udeleženih v prometu. Ker vreme ni bilo naklonjeno, smo bili žal primorani odpovedati kolesarjenje in ogled kolesarske infrastrukture Mestne občine Kranj v živo, smo pa slednje lahko videli na predstavitvi. 

Organizatorji upamo, da smo izpolnili pričakovanja udeležencev! V kolikor ste se konference uspeli udeležiti, smo pripravili kratko anketo o zadovoljstvu in vas prosimo, da jo izpolnete do petka, 14. oktobra. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri načrtovanju in organizacji naslednje konference, saj jo želimo ohranjati kot vsakoletni dogodek, kot stalnico povezovanja deležnikov na področju kolesarstva. O točnem datumu in lokaciji konference prihodnje leto spremljajte naše novice

Konferenca je bila podprta s strani evropskega projekta Danube Cycle Plans (DCP) – Kolesarska strategija v Podonavju na programu INTERREG Podonavje, ki se je začel izvajati julija 2020. Cilj projekta je povečati delež kolesarjenja v Podonavski regiji. Konferenca je bila finančno podprta tudi iz projekta Podonavska strategija mobilnost in multimodalnost (DTP-PAC2-PA1b – Priority area 1b: mobility – Rail, Road, Air).