Program 3. Nacionalne kolesarske konference

PONEDELJEK, 3. JUNIJ 2024

moderator dogodka: Matej Praprotnik

08.30 Registracija udeležencev

09:00 Uvodni pozdravi

  • Uroš Vajgl, državni sekretar na Ministrstvu za okolje podnebje in energijo
  • doc. Rok Žnidaršič, podžupan Mestne občine Ljubljana
  • Dirk Jan Nauta, odpravnik poslov Veleposlaništva Kraljevine Nizozemske v Ljubljani

09:30
Kristof De Mesmaeker, Brussels Mobility/Javna služba za mobilnost mesta Bruselj, Belgija
Kolesarska politika osrednje belgijske regije mesta Bruselj

10:00
Tadej Žaucer, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Subvencije za e-kolesa za več opravljenih poti s kolesom

10:20
Marco Mulder, Dutch Cycling Embassy/Nizozemska amasada kolesarjenja, Nizozemska
Konkurenčne prednosti kolesa

10:50
Vita Kontić Bezjak, Mestna občina Ljubljana
Ljubljana, kolesarjem (vse bolj) prijazno mesto

11:10 Odmor

11:40
Lea Rikato Ružič, PNZ d.o.o., Ljubljanska kolesarska mreža
Kolesarska parkirišča kot predpogoj za spodbujanje kolesarjenja na delo

12:00
Matej Vovk, Nacionalni center za upravljanje prometa RS
Podatki o kolesarski infrastrukturi in storitvah

12:20
Klemen Gostič, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Izzivi in izkušnje zaposlovalcev pri uvajanju trajnostne mobilnosti v Ljubljanski urbani regiji

12:40
Katarina Sladoljev, Razvojna agencija Sora
Dobre prakse spodbujanja trajnostne mobilnosti v podjetjih v poslovni coni Trata v Škofji Loki

13:00
Panelna razprava
S predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter predstavniki gospodarstva bomo razpravljali o priložnostih in izzivih s katerimi se srečujemo, ko želimo spodbuditi kolesarjenje kot obliko dnevne mobilnosti. Okroglo mizo vodi dr. Sergej Gričar iz Univerze v Novem mestu, na njem pa bodo sodelovali:

  • Darko Trajanov, MOPE, Direktorat za prometno politiko, generalni direktor
  • Franci Tomše, MJU, Direktorat za stvarno premoženje, vodja Sektorja za upravljanje
  • Kristof de Mesmaeker, Brussels Mobility, Belgija, vodja Oddelka za strateško načrtovanje
  • Marco Mulder, Dutch Cycling Embassy, Nizozemska, strokovnjak
  • Maja Žitnik, Mestna občina Ljubljana, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
  • Katarina Žemlja, CIPRA Slovenija, vodja projektov

14:15
Akcija Polni zagona
Anja Slapničar, Inštitut za politike prostora

14:30 Kosilo

16:00 Ogled kolesarske infrastrukture po mestu Ljubljana s kolesi