Predavatelji na

2. nacionalni kolesarski konferenci

Zvezdan Pirtošek

Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med. spec nevr., Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Kolesar med mislijo, čustvom in gibom

Martin Eder

Ministrstvo za podnebje, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo (Klimaaktiv), Avstrija

Martin Eder, Ministrstvo za podnebje, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo (Klimaaktiv), Avstrija

Austrian cycling strategy with midterm evaluation

Tjaša Knific

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Knific Tjaša je magistrica fizioterapije zdravstvene fakultete Ljubljana. Nekdanja tenisačica, sedaj mama treh mladih kolesarjev je zaposlena na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, v Centru za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja. Je raziskovalka in predavateljica na področju fizioterapije, telesne dejavnosti za krepitev zdravja, sistemov javnega zdravja in aktivnega in zdravega staranja. Njeni trenutni projekti so poleg pospešenega nabiranja kolesarske kondicije zlasti promocija zdravega gibalnega vedenja odraslih in vzpostavitev novosti na področju preventivne oskrbe starejših na domu.

Debelost  - rak rana sodobne družbe

V predavanju bom skozi prizmo zadnjih epidemioloških podatkov nacionalnih in mednarodnih raziskav na kratko osvetlila breme debelosti v Sloveniji. Predstavila bom trende telesne dejavnosti in aktivnega transporta odraslih Slovencev, ter skušala razkriti mit zakaj smo v Sloveniji kljub dobrim genom, navdušujoči naravi in vrhunskim športnikom še vedno premalo telesno dejavni.

Samo Rauter

Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Samo Rauter je docent na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in je med drugim tudi nosilec izbirnega predmeta kolesarstvo. Tematika raziskovanja so predvsem različni vidiki proučevanja vzdržljivostnih športnikov. V preteklosti je bil tudi sam aktiven gorski kolesar, v zadnjem obdobju pa deluje kot trener gorskih kolesarjev.

Kaj moramo vedeti preden sedemo na kolo

Na predavanju se bomo dotaknili različnih skupin kolesarjev. Govorimo lahko o kolesarjih, ki jim kolo predstavlja zgolj prevozno sredstvo ali tistih, ki jim kolesarstvo/kolesarjenje pomeni način življenja. Spregovorili bomo o različnih oblikah kolesarjenja, ustreznem položaju na kolesu, o obremenitvah med kolesarjenjem itn. Skratka kako se ustrezno pripraviti, da nam bo vožnja s kolesom predstavljala užitek.